Αυτόνομος  Αυτονομία

Ετυμολογία

αυτό + νόμος (αυτός που διέπεται από τους δικούς του νόμους)

Εορτασμός

12 Σεπτεμβρίου († Αυτονόμου ιερομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Εύνομος Ευνομία
Νομικός Νομική

Ομόρριζα Επώνυμα

Νομίδης Νομίδου ή Νομίδη
Νομικάριος Νομικαρίου
Νομικός Νομικού