Αφθόνιος  Αφθονία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Νία

Ετυμολογία

α + φθόνος, αυτός που δεν φθονεί.

Εορτασμός

2 Νοεμβρίου († Αφθονίου μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Αφθονιάδης Αφθονιάδη ή Αφθονιάδου
Αφθονιάτης Αφθονιάτη
Αφθονίδης Αφθονίδη ή Αφθονίδου
Αφθόνιος Αφθονίου
Αφθονίου Αφθονίου