Αχίλλιος

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Αχίλλειος

Ετυμολογία

Αχίλλιος < Αχιλλεύς

Εορτασμός

15 Μαΐου († Οσίου Αχιλλίου)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αχιλλεύς, Αχιλλεία

Ομόρριζα Επώνυμα

Αχιλλέας Αχιλλέα
Αχιλλειάδης Αχιλλειάδη ή Αχιλλειάδου
Αχιλλείδης Αχιλλείδη ή Αχιλλείδου
Αχίλλειος Αχιλλείου
Αχιλλείου Αχιλλείου
Αχιλλεόπουλος Αχιλλεοπούλου
Αχιλλέως Αχιλλέως
Αχιλλής Αχιλλή
Αχιλλίας Αχιλλία
Αχιλλίδης Αχιλλίδη ή Αχιλλίδου
Αχιλλόπουλος Αχιλλοπούλου