Βάιος  Βαΐα

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Βάγιος, Βάης, Βαΐτσης
Βάγια, Βαΐτσα

Ετυμολογία

βάιον < βάις < αιγυπτιακά b’j = κλάδος φοίνικα

Εορτασμός

† Κυριακή των Βαΐων

Συχνότητα Εμφάνισης

0,146%
0,409%

Ομόρριζα Επώνυμα

Βαγής Βαγή
Βαγιακάκος Βαγιακάκου
Βαγιάκας Βαγιάκα
Βαγιάκης Βαγιάκη
Βαγιάκος Βαγιάκου
Βαγιανέλης Βαγιανέλη
Βαγιάνης Βαγιάνη
Βαγιάννης Βαγιάννη
Βαγιάνος Βαγιάνου
Βάγιας Βάγια
Βαγιόπουλος Βαγιοπούλου
Βάγιος Βάγιου
Βάης Βάη
Βαϊακόπουλος Βαϊακοπούλου
Βαϊανέλης Βαϊανέλη
Βαϊάνης Βαϊάνη
Βαιάνος Βαϊάνου
Βάιας Βάια
Βαϊνόπουλος Βαϊανοπούλου
Βάιος Βάιου
Βαίου Βαίου
Βαϊούλης Βαϊούλη
Βαίτσας Βαίτσα
Βαϊτσάκης Βαϊτσάκη
Βαϊτσάνης Βαϊτσάνη
Βαϊτσάρας Βαϊτσάρα
Βαίτσης Βαίτση
Βαϊτσίδης Βαϊτσίδη ή Βαϊτσίδου
Βαϊτσόπουλος Βαϊτσοπούλου
Βαίτσος Βαίτσου
Βαϊτσούδης Βαϊτσούδη