Βασίλισσα

Ετυμολογία

Από την ομώνυμη λέξη, θηλυκός τύπος της λέξης βασιλεύς.

Εορτασμός

16 Απριλίου († Λεωνίδη και των συν αυτώ επτά γυναικών μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Βασίλειος, Βασιλεία
Βασιλικός, Βασιλική
Βασιλίσκος, Βασιλίσκη

Ομόρριζα Επώνυμα

Βάσιας Βάσια
Βασίλαινας Βασίλαινα
Βασιλακάκης Βασιλακάκη
Βασιλακάκος Βασιλακάκου
Βασιλάκης Βασιλάκη
Βασιλάκος Βασιλάκου
Βασιλάς Βασιλά
Βασιλάτος Βασιλάτου
Βασιλέας Βασιλέα
Βασιλειάδης Βασιλειάδου ή Βασιλειάδη
Βασιλείου Βασιλείου
Βασιλέλης Βασιλέλη
Βασιλιάς Βασιλιά
Βασιλίδης Βασιλίδου ή Βασιλίδη
Βασιλικός Βασιλικού
Βασίλογλου Βασίλογλου
Βασιλόπουλος Βασιλοπούλου
Βασιλός Βασιλού
Βασιλούδης Βασιλούδη
Βάσος Βάσου
Βάσου Βάσου

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Βασιλεία Ελβετίας (Basel < Basileia)