Βενέτιος  Βενετία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Βενέτης, Βενετσάνης, Βενετσάνος
Βενέτα, Βενέττα, Βενετσιάνα, Βενετσάνα, Τσάνα

Ετυμολογία

Από τη λατινική ονομασία του τοπωνυμίου Venetia (Venezia, Βενέτσια στα ιταλικά), εξ ου και το Βενετσάνος.

Εορτασμός

† Των Αγίων Πάντων

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
0,067%

Ομόρριζα Επώνυμα

Βενετάκης Βενετάκη
Βενέτας Βενέτα
Βενετζανάκης Βενετζανάκη
Βενέτης Βενέτη
Βενετιάδης Βενετιάδη ή Βενετιάδου
Βενετίδης Βενετίδη ή Βενετίδου
Βενετικάκης Βενετικάκη
Βενετίκας Βενετίκα
Βενετικίδης Βενετικίδη ή Βενετικίδου
Βενετίκος Βενετίκου
Βενετοκλής Βενετοκλή
Βενετίου Βενετίου
Βενετόπουλος Βενετοπούλου
Βενετούλης Βενετούλη
Βενετούλιας Βενετούλια
Βενετσανάκης Βενετσανάκη
Βενετσανάκος Βενετσανάκου
Βενετσανέας Βενετσανέα
Βενετσάνης Βενετσάνη
Βενετσανόπουλος Βενετσανοπούλου
Βενετσάνος Βενετσάνου
Βενετσιάνος Βενετσιάνου

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Βενετία Ιταλίας
Βενέτικο, νησίδα της Μεσσηνίας