Γαλακτίων  Γαλακτία

Ετυμολογία

Από τη λέξη γάλα. Ο λευκός σαν το γάλα.

Εορτασμός

5 Νοεμβρίου († Γαλακτίωνος μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Γαλάτεια
Γαλάνθη

Ομόρριζα Επώνυμα

Γαλακτερός Γαλακτερού
Γαλακτιάδης Γαλακτιάδη ή Γαλακτιάδου
Γαλακτίδης Γαλακτίδη ή Γαλακτιδου
Γαλάκτιος Γαλακτίου
Γαλακτιώτης Γαλακτιώτη ή Γαλακτιώτου
Γαλακτόπουλος Γαλακτοπούλου