Δρόσος  Δροσίς

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Δροσιά, Δροσίδα, Δροσούλα, Δρόσω

Ετυμολογία

Από τη λέξη δρόσος = δροσιά.

Εορτασμός

22 Μαρτίου († Οσίας Δροσίδος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,011%
0,022%

Ομόρριζα Επώνυμα

Δροσάκης Δροσάκη
Δροσαλάκης Δροσαλάκη
Δροσανάκης Δροσανάκη
Δροσατάκης Δροσατάκη
Δροσάτος Δροσάτου
Δροσεράκης Δροσεράκη
Δροσερόπουλος Δροσεροπούλου
Δροσερός Δροσερού
Δρόσης Δρόση
Δροσιάδης Δροσιάδη ή Δροσιάδου
Δροσιάς Δροσιά
Δροσίδης Δροσίδη ή Δροσίδου
Δροσινάκης Δροσινάκη
Δροσίνης Δροσίνη
Δροσινόπουλος Δροσινοπούλου
Δροσινός Δροσινού
Δρόσιος Δρόσιου
Δροσίτης Δροσίτη
Δρόσογλου Δρόσογλου
Δροσόπουλος Δροσοπούλου
Δρόσος Δρόσου
Δροσούδης Δροσούδη
Δροσουλάκης Δροσουλάκη
Δροσούλας Δροσούλα
Δροσούλης Δροσούλη
Δροσούνης Δροσούνη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Δροσιά Αττικής