Δωρόθεος  Δωροθέα

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Δώρος
Δώρα, Ντόρα, Ντορέτα, Ντορίτα

Ετυμολογία

δώρο(ν) + Θεός

Εορτασμός

5 Ιουνίου  († Δωροθέου ιερομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,003%
0,055%

Άλλες Γλώσσες

Αγγλικά Ντόροθι (Dorothy)
Γαλλικά Ντοροτέ (Dorothée)
Γερμανικά Ντοροτέα (Dorothea), Τέα (Thea)
Ισπανικά Ντορότεο (Doroteo)
Ντοροτέα (Dorotea), Ντορίτα (Dorita)
Ιταλικά Ντορότεο (Doroteo)
Πορτογαλικά Ντορότεο (Doroteo)
Ντοροτέια (Dorotéia)
Ρωσικά Ντοροφέι (Dorofey)

Ομόρριζα Ονόματα

Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα
Διόδωρος
Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα
Θεανώ
Θέκλα
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδοτος, Θεοδότη
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Ισίδωρος, Ισιδώρα
Κλεόδωρος
Μηνόδωρος, Μηνοδώρα
Μητρόδωρος, Μητροδώρα
Νυμφόδωρος, Νυμφοδώρα
Πανδώρα
Πολύδωρος, Πολυδώρα
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλόδωρος, Φιλοδώρα
Φιλόθεος, Φιλοθέη

Ομόρριζα Επώνυμα

Δωρής Δωρή
Δωριάδης Δωριάδη ή Δωριάδου
Δωρικίδης Δωρικίδη ή Δωρικίδου
Δωρίτης Δωρίτη
Δωρόθεος Δωροθέου
Δωροθέου Δωροθέου
Δωροκίδης Δωροκίδη ή Δωροκίδου
Δωρόπουλος Δωροπούλου
Δωρούκας Δωρούκα
Δωρούση Δωρούση
Θεοδωρακάκης Θεοδωρακάκη
Θεοδωρακάκος Θεοδωρακάκου
Θεοδωρακέας Θεοδωρακέα
Θεοδωρακέλης Θεοδωρακέλη
Θεοδωράκης Θεοδωράκη
Θεοδωρακίδης Θεοδωρακίδη ή Θεοδωρακίδου
Θεοδωράκογλου Θεοδωράκογλου
Θεοδωρακόπουλος Θεοδωρακοπούλου
Θεοδωράκος Θεοδωράκου
Θεοδωράτος Θεοδωράτου
Θεοδωρέλης Θεοδωρέλη
Θεοδωρέλλης Θεοδωρέλλη
Θεοδωρέλλος Θεοδωρέλλου
Θεοδωρέλος Θεοδωρέλου
Θεοδωρής Θεοδωρή
Θεοδωριάδης Θεοδωριάδη ή Θεοδωριάδου
Θεοδωρίδης Θεοδωρίδη ή Θεοδωρίδου
Θεοδωρικάκος Θεοδωρικάκου
Θεοδωρίτσης Θεοδωρίτση
Θεοδώρογλου Θεοδώρογλου
Θεοδωρόπουλος Θεοδωροπούλου
Θεοδώρου Θειδώρου
Θεοδωρούδης Θεοδωρούδη
Θεοδωρούλης Θεοδωρούλη
Θεοδωρίκος Θεοδωρίκου
Θόδης Θόδη
Θώδης Θώδη

Διασημότητες

Δωροθέα Μερκούρη (γ. 1974), μοντέλο και ηθοποιός.