Εθνεγερσία

Ετυμολογία

εθνεγερσία  <  έθνος + έγερσις (η εξέγερση έθνους ενατίον του κατακτητή)

Εορτασμός

25 Μαρτίου (Εθνική Επέτειος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%