Ερατώ

Ετυμολογία

Από τη λέξη ερατός = αγαπητός, επιθυμητός.

Εορτασμός

1 Σεπτεμβρίου († Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,013%

Ομόρριζα Ονόματα

Εράσμιος, Ερασμία
Έρασμος
Ερατοτοσθένης

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Νέο Εράσμιο Ξάνθης