Ερμηνεία

Ετυμολογία

Από την ομώνυμη λέξη.

Εορτασμός

1 Σεπτεμβρίου († Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%