Ευμορφία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Μορφίδης, Μορφάκης
Μορφούλα, Μόρφω

Ετυμολογία

Η όμορφη ή ωραία (ευ+μορφή).

Εορτασμός

6 Αυγούστου († Μεταμόρφωση του Σωτήρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
0,127%

Ομόρριζα Επώνυμα

Ευμορφίδης Ευμορφίδου η Ευμορφίδη
Ευμορφόπουλος Ευμορφοπούλου
Μορφάκης Μορφάκη
Μόρφης Μόρφη
Μορφίδης Μορφίδου ή Μορφίδη
Μορφόπουλος Μορφοπούλου