Ευτάξιος  Ευταξία

Ετυμολογία

Από τη λέξη ευταξία < ευ + τάξις  (αυτός/η που τηρεί την τάξη, την πειθαρχία)

Εορτασμός

8 Νοεμβρίου († Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ταξιάρχης, Ταξιαρχία

Ομόρριζα Επώνυμα

Ευταξάς Ευταξά
Ευταξιάδης Ευταξιάδη ή Ευταξιάδου
Ευταξίας Ευταξία
Ευταξιόπουλος Ευταξιοπούλου
Ευταξόπουλος Ευταξοπούλου