Ζουμπούλης  Ζουμπουλία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Ζουμπουλιά, Ζουμπουλιώ

Ετυμολογία

Ζουμπουλία < ζουμπούλι (υάκινθος) < από την τουρκική λέξη sümbül.

Εορτασμός

3 Ιουλίου († Υακίνθου Καβικουλάριου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,002%
0,012%

Ομόρριζα Επώνυμα

Ζουμπουλάκης Ζουμπουλάκη
Ζουμπούλας Ζουμπούλα
Ζουμπούλης Ζουμπούλη
Ζουμπουλιάδης Ζουμπουλιάδη ή Ζουμπουλιάδου
Ζουμπουλιάς Ζουμπουλιά
Ζουμπουλίδης Ζουμπουλίδη ή Ζουμπουλίδου
Ζουμπόυλογλου Ζουμπούλογλου
Ζουμπουλόπουλος Ζουμπουλοπούλου