Ζώσιμος  Ζωσιμία

Ετυμολογία

Ζώσιμος < ζω (αυτός που είναι δυνατόν να επιζήσει)

Εορτασμός

19 Ιουνίου († Ζωσίμου μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ζήσης, Ζησούλα
Ζήσιμος
Ζώης, Ζωή
Ζωοπηγή
Ζωσιμάς
Ζωτικός, Ζωτική
Πανταζής, Πανταζούλα
Πολυζώης, Πολυζώη

Ομόρριζα Επώνυμα

Ζοσιμίδης Ζοσιμίδη ή Ζοσιμίδου
Ζωσημάδης Ζωσημάδη ή Ζωσημάδου
Ζωσιμάς Ζωσιμά
Ζωσιμίδης Ζωσιμίδη ή Ζωσιμίδου
Ζωτίκας Ζωτίκα
Ζωτικός Ζωτικού