Ηρόδοτος

Ετυμολογία

Ήρα + δοτός < δίδωμι

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Ηροδότου Ηροδότου

Διασημότητες

Ηρόδοτος (480 – 420 π.Χ.), αρχαίος έλληνας ιστοριογράφος, ο επονομαζόμενος «πατέρας της ιστορίας».