Θέκλα

Ετυμολογία

Συγκεκομμένος τύπος του ονόματος Θεόκλεια < Θεός+κλέος (η δόξα του Θεού)

Εορτασμός

24 Σεπτεμβρίου († Θέκλας ισαποστόλου)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,014%

Άλλες Γλώσσες

Γερμανικά Τέκλα (Thekla)
Ισπανικά Τέκλα (Tecla)
Ιταλικά Τέκλα (Tecla)
Ρωσικά Τέκλα (Tekla)

Ομόρριζα Ονόματα

Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια
Ανδροκλής
Ανθήκλεια
Αντίκλεια
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Δημοκλής, Δημόκλεια
Διοκλής
Δωρόθεος, Δωροθέα
Ετεοκλής
Ευκλεία
Ευκλείδης
Ευρύκλεια
Ηράκλειος, Ηράκλεια
Ηρακλής
Θεανώ
Θεμιστοκλής, Θεμιστόκλεια
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Κλέανδρος
Κλεάνθης, Κλεάνθη
Κλεαρέτη
Κλέαρχος
Κλεισθένης
Κλείτος
Κλειώ
Κλεόβουλος, Κλεοβούλη
Κλεόδημος
Κλεόδωρος
Κλεόμβροτος
Κλεομένης, Κλεομένη
Κλεόνικος, Κλεονίκη
Κλεόπας
Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα
Κλέων, Κλεονίκη
Μεγακλής
Νεοκλής, Νεόκλεια
Πάτροκλος
Περικλής, Περίκλεια
Πολυκλείτη
Ροδόκλεια
Σοφοκλής, Σοφόκλεια
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλόθεος, Φιλοθέη
Χαρικλής, Χαρίκλεια