Θέμις

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Θέμιδα

Ετυμολογία

Από τη λέξη θέμις < τίθημι.

Εορτασμός

21 Δεκεμβρίου († Θεμιστοκλέους μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,006%

Ομόρριζα Ονόματα

Θεμιστοκλής, Θεμιστόκλεια
Χρυσόθεμις