Θεολόγος  Θεολογία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Θεολόγης

Ετυμολογία

Θεός + λόγος (Ο Λόγος του Θεού)

Εορτασμός

8 Μαΐου  († Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,044%
0,028%

Ομόρριζα Ονόματα

Δωρόθεος, Δωροθέα
Θεανώ
Θέκλα
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδοτος, Θεοδότη
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλόθεος, Φιλοθέη

Ευλογέτα
Ευλόγιος, Ευλογία
Ευλογημένος
Λογοθέτης
Παλαιολόγος

Ομόρριζα Επώνυμα

Θεολογάκης Θεολογάκη
Θεολογάς Θεολογά
Θεολόγης Θεολόγη
Θεολογίδης Θεολογίδη ή Θεολογίδου
Θεολογίτης Θεολογίτη
Θεόλογλου Θεόλογλου
Θεολογόπουλος Θεολογοπούλου
Θεολόγος Θεολόγου
Θεολογούδης Θεολογούδη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Θεολόγος Φθιώτιδας