Θεοφύλακτος  Θεοφύλακτη

Ετυμολογία

Θεός + φυλάσσω (αυτός που βρίσκεται κάτω από την προστασία του Θεού)

Εορτασμός

8 Μαρτίου († Οσίου Θεοφύλακτου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,011%
0,003%

Ομόρριζα Ονόματα

Δωρόθεος, Δωροθέα
Θεανώ
Θέκλα
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδοτος, Θεοδότη
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Σκευοφύλαξ
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλόθεος, Φιλοθέη

Ομόρριζα Επώνυμα

Θεοφυλακτίδης Θεοφυλακτίδη ή Θεοφυλακτίδου
Θεοφυλακτόπουλος Θεοφυλακτοπούλου
Θεοφύλακτος Θεοφύλακτου