Θεοχάρης  Θεοχαρία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Χάρης
Θεοχαρούλα, Χαρά, Χαρούλα, Ρούλα

Ετυμολογία

Θεός + Χάρις (Αυτός που έχει τη χάρη του Θεού)

Εορτασμός

20 Αυγούστου († Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Νεαπολίτου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,138%
0,018%

Ομόρριζα Ονόματα

Δωρόθεος, Δωροθέα
Εύχαρις
Θεανώ
Θέκλα
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδοτος, Θεοδότη
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλόθεος, Φιλοθέη
Χάρης, Χάρις
Χαρίδημος
Χαρικλής, Χαρίκλεια
Χαρίλαος
Χαρίσιος, Χαρισία
Χαρίσσα
Χαριτίνη
Χαρίτων, Χαριτώ

Ομόρριζα Επώνυμα

Θεοχάρης Θεοχάρους ή Θεοχάρη
Θεοχαράκης Θεοχαράκη
Θεοχαράκος Θεοχαράκου
Θεοχάρους Θεοχάρους
Θεοχαρούλης Θεοχαρούλη
Θεοχαρόπουλος Θεοχαροπούλου
Θεοχαρίδης Θεοχαρίδου ή Θεοχαρίδη