Θερινός

Ετυμολογία

θερινός < θέρος (καλοκαιρινός)

Εορτασμός

23 Απριλίου († Θερινού μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Θερινός Θερινού