Θεόδοτος  Θεοδότη

Ετυμολογία

Θεός + δοτός

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,017%

Ομόρριζα Ονόματα

Δωρόθεος, Δωροθέα
Θεανώ
Θέκλα
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλόθεος, Φιλοθέη

Ομόρριζα Επώνυμα

Θεοδόσας Θεοδόσα
Θεοδοσάκης Θεοδοσάκη
Θεοδοσάκος Θεοδοσάκου
Θεοδοσάτος Θεοδοσάτου
Θεοδοσέλης Θεοδοσέλη
Θεοδόσης Θεοδόση
Θεοδοσιάδης Θεοδοσιάδη ή Θεοδοσιάδου
Θεοδοσίδης Θεοδοσίδη ή Θεοδοσίδου
Θεοδοσιόπουλος Θεοδοσιοπούλου
Θεοδόσιος Θεοδοσίου
Θεοδοσίου Θεοδοσίου
Θεοδόσογλου Θεοδόσογλου
Θεοδοσόπουλος Θεοδοσοπούλου
Θεοδοσούδης Θεοδοσούδη
Θεοδοσουλάκης Θεοδοσουλάκη
Θεοδοσούλης Θεοδοσούλη
Θεόδοτος Θεοδότου
Θεοδότου Θεοδότου