Θεόδουλος  Θεοδούλη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Θεοδούλα

Ετυμολογία

Θεός + δούλος (Ο δούλος του Θεού)

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,016%

Άλλες Γλώσσες

Ισπανικά Τεόδουλο (Teodulo)

Ομόρριζα Ονόματα

Δωρόθεος, Δωροθέα
Θεανώ
Θέκλα
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδοτος, Θεοδότη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλόθεος, Φιλοθέη
Χριστόδουλος, Χριστοδούλη

Ομόρριζα Επώνυμα

Θεοδούλης Θεοδούλη
Θεοδουλίδης Θεοδουλίδη ή Θεοδουλίδου
Θεοδούλου Θεοδούλου