Θεόπη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Θεοπία, Θεοπούλα

Ετυμολογία

Θεός + οπή (όραση)

Εορτασμός

6 Ιανουαρίου († Των Θεοφανείων)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,032%

Ομόρριζα Ονόματα

Αντιόπη
Δωρόθεος, Δωροθέα
Θεανώ
Θέκλα
Θελξιόπη
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδοτος, Θεοδότη
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Καλλιόπη
Παρθενόπη
Πηνελόπη
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλόθεος, Φιλοθέη