Θεόφιλος  Θεοφίλη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Θεοφιλίσκος, Φιλίσκος, Φίλης, Φίλιος
Θεοφιλία, Φιλία, Λία, Φιλιώ

Ετυμολογία

Θεός + φίλος (Ο φίλος του Θεού)

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

0,104%
0,008%

Άλλες Γλώσσες

Γαλλικά Τεοφίλ (Théophile)
Γερμανικά Τέοφιλ (Theophil)
Ισπανικά Τεόφιλο (Teófilo)
Τεόφιλα (Teófila)
Ιταλικά Τεόφιλο (Teofilo)
Τεοφίλα (Teofila)
Πολωνικά Τεοφίλ (Teofil)
Τεοφίλα (Teofila)
Πορτογαλικά Τεόφιλο (Teófilo), Τέο (Téo)
Ρωσικά Φεοφίλ (Феофил)
Ολλανδικά Τεόφιλους (Theofilus), Τέο (Theo)

Ομόρριζα Ονόματα

Ανδρόφιλος, Ανδροφίλη
Δωρόθεος, Δωροθέα
Θεανώ
Θέκλα
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδοτος, Θεοδότη
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλάρετος, Φιλαρέτη
Φιλήμων, Φιλημωνία
Φίλιππος, Φιλιππία
Φιλόθεος, Φιλοθέη
Φιλοποίμην
Φιλούμενος, Φιλουμένη
Φίλων

Ομόρριζα Επώνυμα

Θεοφιλάκης Θεοφιλάκη
Θεοφιλάκος Θεοφιλάκου
Θεοφιλάτος Θεοφιλάτου
Θεοφιλάς Θεοφιλά
Θεοφιλίδης Θεοφιλίδου ή Θεοφιλίδη
Θεοφιλόπουλος Θεοφιλοπούλου
Θεοφίλης Θεοφίλη
Θεόφιλος Θεοφίλου
Θεοφίλου Θεοφίλου
Φιλιόπουλος Φιλιοπούλου
Φιλόπουλος Φιλοπούλου
Φιλίσκος Φιλίσκου

Διασημότητες

  • Θεόφιλος (4 π.Χ. αιώνας), κωμωδιογράφος.
  • Θεοφιλίσκος (3ος π.Χ. αιώνας), ναύαρχος των Ροδίων.
  • Θεόφιλος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου (829-842).
  • Θεόφιλος (1870-1934), λαϊκός ζωγράφος.
  • Θεόφιλος Σεχίδης, ο διαβόητος δολοφόνος της Θάσου.