Θύρσος

Ετυμολογία

Από τη λέξη θύρσος, μη ελληνικής προελεύσεως (κλάδος, ράβδος). Θύρσος ήταν το έμβλημα που κρατούσαν οι λάτρεις του Διονύσου σε πανηγυρικές πομπές.

Εορτασμός

14 Δεκεμβρίου και 17 Αυγούστου († Θύρσου μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%