Ιούνιος  Ιουνία

Ετυμολογία

Εξελληνισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Junius < Juno (Ήρα)

Εορτασμός

17 Μαΐου († Ανδρονίκου και Ιουνία αποστόλων)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ιουνιανός
Ιουνίας