Ιωαννίκιος  Ιωαννίκη

Ετυμολογία

Υποκοριστικό του Ιωάννης.

Εορτασμός

4 Νοεμβρίου († Οσίου Ιωαννίκιου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ιωάννης, Ιωάννα

Ομόρριζα Επώνυμα

Ιωαννίδης Ιωαννίδου ή Ιωαννίδη
Ιωαννικείου Ιωαννικείου
Ιωαννίκιος Ιωαννικίου
Ιωαννικίου Ιωαννικίου
Ιωάννου Ιωάννου
Ιωαννόπουλος Ιωαννοπούλου