Κάλλιστος  Καλλίστη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Καλλιστώ

Ετυμολογία

Από το επίθετο κάλλιστος (υπερθετικός βαθμός του καλός).

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,002%

Ομόρριζα Ονόματα

Καλλίνικος, Καλλινίκη
Καλλιόπη
Καλλιρρόη
Καλλίς
Καλλίστρατος, Καλλιστράτη

Ομόρριζα Επώνυμα

Καλλιστής Καλλιστή
Κάλλιστος Κάλλιστου