Καθολική

Ετυμολογία

Καθολική < καθόλου = εν γένει, συνολικά. Πιθανώς, οι φέρουσες το όνομα Καθολική ακολουθούν το δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Χριστιανοσύνης.

Συχνότητα Εμφάνισης

0,008%

Ομόρριζα Επώνυμα

Καθόλος Καθόλου