Καλλίς

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Καλλίδα

Ετυμολογία

Από το επίθετο καλός.

Εορτασμός

16 Απριλίου († Λεωνίδη και των συν αυτώ επτά γυναικών μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Καλλίνικος, Καλλινίκη
Καλλιόπη
Καλλιρρόη
Κάλλιστος, Καλλίστη
Καλλίστρατος, Καλλιστράτη

Ομόρριζα Επώνυμα

Καλλίδης Καλλίδη ή Καλλίδου