Καλλίστρατος  Καλλιστράτη

Ετυμολογία

καλλι < καλός + στρατός

Εορτασμός

27 Σεπτεμβρίου († Καλλιστράτου μεγαλομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ευστράτιος, Ευστρατία
Ηρόστρατος
Καλλίνικος, Καλλινίκη
Καλλιόπη
Καλλιρρόη
Καλλίς
Κάλλιστος, Καλλίστη
Νικήστρατος
Πεισίστρατος
Στρατηγός, Στρατηγώ
Στρατόνικος, Στρατονίκη
Στράτων

Ομόρριζα Επώνυμα

Καλλιστράτης Καλλιστράτη
Καλλιστρατίδης Καλλιστρατίδη ή Καλλιστρατίδου

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Καλλιστράτι Κοζάνης

Διασημότητες

Καλλίστρατος, αθηναίος ρήτορας και πολιτικός (4ος αιώνας π.Χ.)