Καφένια

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Νία, Φένια

Ετυμολογία

Από τη λέξη «καφέ». Θα μπορούσε να σημαίνει αυτή που έχει χρώμα καφετί, σκουρόχρωμη.

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Καφέζας Καφέζα
Καφές Καφές
Καφετζάκης Καφετζάκη ή Καφετζάκου
Καφετζής Καφετζής
Καφετζίδης Καφετζίδη ή Καφετζίδου
Καφετζόπουλος Καφετζοπούλου
Καφενζής Καφενζή
Καφενίδης Καφενίδη ή Καφενίδου
Καφενούδης Καφενούδη
Καφεντζάκης Καφεντζάκη ή Καφεντζάκου
Καφεντζής Καφεντζή
Καφεντζόγλου Καφεντζόγλου
Καφεντζόπουλος Καφεντζοπούλου