Κερασία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Κερασιά, Κερασούλα, Κερασίνα, Κερασώ

Ετυμολογία

Από τη λέξη κερασιά < κέρασος.

Εορτασμός

20 Οκτωβρίου († Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,036%

Ομόρριζα Επώνυμα

Κερασιάς Κερασιά
Κερασίδης Κερασίδη ή Κερασίδου
Κερασίνης Κερασίνη
Κερασίτης Κερασίτη
Κερασιώτης Κερασιώτη ή Κερασιώτου
Κερασνάς Κερασνά
Κερασνούδης Κερασνούδη
Κερασοβίτης Κερασοβίτη ή Κερασοβίτου
Κερασόγλου Κερασόγλου
Κερασόπουλος Κερασοπούλου
Κερασούλης Κερασούλη
Κερασουνλής Κερασουνλή

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Βλαχοκερασιά Αρκαδίας
Κερασιά Αιτωλοακαρνανίας
Κερασούντα