Κυπριανός  Κυπριανή

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Κυπρούλα

Ετυμολογία

Από το τοπωνύμιο Κύπρος. (Ο προερχόμενος ή ο έχων σχέση με την Κύπρο)

Εορτασμός

2 Οκτωβρίου († Κυπριανού ιερομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,005%
0,001%

Άλλες Γλώσσες

Αγγλικά Σίπριαν (Cyprian)
Ισπανικά Θεμπριάν (Cebrián), Θιπριάνο (Cipriano)
Ιταλικά Τσιπριάνο (Cipriano)
Πορτογαλικά Σιπριάνου (Cipriano)

Ομόρριζα Ονόματα

Κύπρος

Ομόρριζα Επώνυμα

Κυπραίος Κυπραίου
Κυπράκης Κυπράκη
Κυπράνης Κυπράνη
Κυπρανίδης Κυπρανίδου ή Κυπρανίδη
Κυπρανός Κυπρανού
Κυπρής Κυπρή
Κυπριαδάκης Κυπριαδάκη
Κυπριάδης Κυπριάδου ή Κυπριάδη
Κυπριανάκης Κυπριανάκη
Κυπριάνης Κυπριάνη
Κυπριανίδης Κυπριανίδου ή Κυπριανίδη
Κυπριανός Κυπριανού
Κυπριανού Κυπριανού
Κυπριγλής Κυπριγλή
Κυπριδάκης Κυπριδάκη
Κυπρίδης Κυπρίδου ή Κυπρίδη
Κυπριζλής Κυπριζλή
Κυπριζλίδης Κυπριζλίδου ή Κυπριζλίδη
Κυπρίζογλου Κυπρίζογλου
Κύπριος Κυπρίου
Κυπρίου Κυπρίου
Κυπρισλής Κυπρισλή
Κυπριτζής Κυπριτζή
Κυπρίτζογλου Κυπρίτζογλου
Κυπρίτης Κυπρίτη
Κυπριτίδης Κυπριτίδου ή Κυπριτίδη
Κυπριτσής Κυπριτσή
Κυπριωτάκης Κυπριωτάκη
Κυπριώτης Κυπριώτου ή Κυπριώτη
Κύπρος Κύπρου
Κύπρου Κύπρου
Κυπρούλης Κυπρούλη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Κύπρος