Κυράννα

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Κυραννιώ, Κυράννη

Ετυμολογία

κυρά + Άννα

Εορτασμός

28 Φεβρουαρίου († Κυράννας νεομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ανανίας, Ανανούλα
Άννα
Κύρα
Κυρατσώ
Κυριακός, Κυριακή
Κυρίλαος
Κύριλλος

Ομόρριζα Επώνυμα

Κυράννας Κυράννα
Κυράννη Κυράννη
Κυράννος Κυράννου