Κυρατσώ

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Κυρατσούλα

Ετυμολογία

Από τη λέξη κυρά.

Εορτασμός

20 Οκτωβρίου († Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Κύρα
Κυράννα
Κυριακός, Κυριακή
Κυρίλαος
Κύριλλος

Ομόρριζα Επώνυμα

Κεράστας Κεράστα
Κεραστίδης Κεραστίδη ή Κεραστίδου
Κεράτσας Κεράτσα
Κυράστας Κυράστα
Κυράτσας Κυράτσα
Κυρατσούς Κυρατσού