Κόπρις

Ετυμολογία

Από τη λέξη κόπρος.

Εορτασμός

24 Σεπτεμβρίου († Οσίου Κόπριος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Κόπρης Κόπρη