Κύρα

Ετυμολογία

Κύρα < κυρά

Εορτασμός

28 Φεβρουαρίου († Οσίας Κύρας)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Κυράννα
Κυρατσώ
Κυριακός, Κυριακή
Κυρίλαος
Κύριλλος