Λαόνικος

Ετυμολογία

λαός + νίκη, αναγραμματισμός του ονόματος Νικόλαος.

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αγαθόνικος, Αγαθονίκη
Αγησίλαος, Αγησιλεία
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη
Ανίκητος
Αρχέλαος
Βερονίκη
Ελπινίκη
Ερμόλαος
Ευνίκη
Θεονίκη
Καλλίνικος, Καλλινίκη
Κλεόνικος, Κλεονίκη
Κριτόλαος
Λαοκράτης, Λαοκρατία
Μενέλαος
Νίκανδρος, Νικάνδρα
Νικάνωρ
Νίκη
Νικήτας, Νικητία
Νικηφόρος, Νικηφόρα
Νικίας
Νικόδημος, Νικοδήμη
Νικόλαος, Νικολία
Νικόμαχος, Νικομάχη
Νίκων
Πολύνικος, Πολυνίκη
Ροδονίκη
Στρατόνικος, Στρατονίκη
Χαρίλαος
Χρυσονίκη

Διασημότητες

  • Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (1423-1490), Έλληνας ιστορικός.