Μέμνων  Μεμνία

Ετυμολογία

Μέμνων < Μένμων < μένω = αυτός που επιμένει.

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αγαμέμνων

Ομόρριζα Επώνυμα

Αγαμέμνων Αγαμέμνονος
Αγαμέμνονος Αγαμέμνονος