Μαυρουδής

Ετυμολογία

α. μαύρος + ειδής = αυτός που φαίνεται μαύρος
β. από τη λέξη μαυρούδι = το μαύρο κρασί

Εορτασμός

3 Μαΐου († Μαύρας μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,010%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Μαυρίκιος
Μαύρος, Μαύρα

Ομόρριζα Επώνυμα

Μαυραδάκης Μαυραδάκη
Μαυραδάς Μαυραδά
Μαυραειδής Μαυραειδή
Μαυραϊνός Μαυραϊνού
Μαυρακάκης Μαυρακάκη
Μαυρακανάς Μαυρακανά
Μαυράκης Μαυράκη
Μαυράκος Μαυράκου
Μαυραντζάς Μαυραντζά
Μαυραντής Μαυραντή
Μαυράς Μαυρά
Μαυρέας Μαυρέα
Μαυρεδάκης Μαυρεδάκη
Μαυρείδης Μαυρείδη ή Μαυρείδου
Μαυρειδόπουλος Μαυρειδοπούλου
Μαυρέλης Μαυρέλη
Μαυρέλλης Μαυρέλλη
Μαυρέλος Μαυρέλου
Μαυρής Μαυρή
Μαυριάς Μαυριά
Μαυριανός Μαυριανού
Μαυριδάκης Μαυριδάκη
Μαυριδερός Μαυριδερού
Μαυρίδης Μαυρίδη
Μαυριδόγλου Μαυριδόγλου
Μαυριδόπουλος Μαυριδόπουλου
Μαυρικάκης Μαυρικάκη
Μαυρικάς Μαυρικά
Μαυρίκης Μαυρίκη
Μαυρικίδης Μαυρικίδη ή Μαυρικίδου
Μαυρίκιος Μαυρίκιος
Μαυρικόπουλος Μαυρικοπούλου
Μαυρίκος Μαυρίκου
Μαυριόπουλος Μαυριοπούλου
Μαυρίου Μαυρίου
Μαυριτσάκης Μαυριτσάκη
Μαύροβας Μαύροβα
Μαυροδάκος Μαυροδάκου
Μαυροδόπουλος Μαυροδοπούλου
Μαυροειδάκος Μαυροειδάκου
Μαυροειδέας Μαυροειδή
Μαυροειδής Μαυροειδή
Μαυροϊδής Μαυροϊδή
Μαυρόπουλος Μαυροπούλου
Μαύρος Μαύρου
Μαυρουδής Μαυρουδή
Μαυρούλης Μαυρούλης
Μαυρούλιας Μαυρούλια
Μαυρουλίδης Μαυρουλίδη ή Μαυρουλίδου
Μαυρούτσικος Μαυρούτσικου
Μαυρούτσος Μαυρούτσου
Μαυρωνάς Μαυρωνά
Μαυρώνης Μαυρώνη
Μαυρωτάς Μαυρωτά

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Άγιος Μαυρίκιος

Διασημότητες

Μάκης (Μαυρουδής) Βορίδης (γ. 1964), έλληνας πολιτικός.