Μελισσηνός  Μελισσηνή

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Μελισσινός
Μελισσινή

Ετυμολογία

Από τη λέξη μέλισσα.

Εορτασμός

6 Μαρτίου († Αγίων 42 μαρτύρων εξ Αμορίου)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Μέλισσα

Ομόρριζα Επώνυμα

Μελησσεργάτης Μελησσεργάτη
Μελήσσης Μελήσση
Μελησσιανός Μελησσιανού
Μελησσιώτης Μελησσιώτη
Μελησσός Μελησσού
Μελησσουργός Μελησσουργού
Μελιάδης Μελιάδη ή Μελιάδου
Μελισσάκης Μελισσάκη
Μελισσανάκης Μελισσανάκη
Μελισσανίδης Μελισσανίδη ή Μελισσανίδου
Μελισσάρας Μελισσάρα
Μελισσαράτος Μελισσαράτου
Μελισσαργάς Μελισσαργά
Μελισσάργος Μελισσάργου
Μελισσάρης Μελισσάρη
Μελισσαρίδης Μελισσαρίδη ή Μελισσαρίδου
Μελισσάρογλου Μελισσάρογλου
Μελισσαροστέργιος Μελισσαροστεργίου
Μελισσάς Μελισσά
Μελισσείδης Μελισσείδη ή Μελισσείδου
Μελισσηνός Μελισσηνού
Μελίσσης Μελίσση
Μελισσιανός Μελισσιανού
Μελισσίδης Μελισσίδη ή Μελισσίδου
Μελισσινάκης Μελισσινάκη
Μελισσινάς Μελισσινά
Μελισσινίδης Μελισσινίδη ή Μελισσινίδου
Μελισσινόπουλος Μελισσινοπούλου
Μελισσινός Μελισσινού
Μελισσιώτης Μελισσιώτη
Μελισσόβας Μελισσόβα
Μελίσσογλου Μελίσσογλου
Μελισσόπουλος Μελισσοπούλου
Μελισσός Μελισσού
Μελισσουργάκης Μελισσουργάκη
Μελισσουργίδης Μελισσουργίδη ή Μελισσουργίδου
Μελισσουργός Μελισσουργού
Μελισσώτης Μελισσώτη