Μελχισεδέκ

Ετυμολογία

Από το εβραϊκό malki-sedeq = Ο Βασιλιάς μου είναι δίκαιος.

Εορτασμός

† Κυριακή προ της Γεννήσεως

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%