Μισαήλ

Ετυμολογία

Από την εβραϊκή λέξη Misa’el, που σημαίνει «Ποιος είναι σαν το Θεό».

Εορτασμός

17 Δεκεμβρίου († Τρεις παίδες εν καμίνω)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Άλλες Γλώσσες

Ρουμανικά Μισαΐλα (Misaila)

Ομόρριζα Ονόματα

Γαβριήλ, Γαβριηλία
Δανιήλ, Δανιηλία
Ιεζεκιήλ
Μιχαήλ, Μηχαηλία
Ραφαήλ, Ραφαηλία
Σαμουήλ

Ομόρριζα Επώνυμα

Μισαήλ Μισαήλ
Μισαηλίδης Μισαηλίδη ή Μισαηλίδου
Μισαϊλίδης Μισαϊλίδη ή Μισαϊλίδου