Μόσχος  Μόσχω

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Μοσχούλα, Μόσχα

Ετυμολογία

Από τη λέξη μόσχος (αρωματικό υγρό).

Εορτασμός

1 Σεπτεμβρίου († Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,024%
0,016%

Ομόρριζα Ονόματα

Μοσχάνθη
Μοσχοκαρφένια

Ομόρριζα Επώνυμα

Μοσχάκης Μοσχάκη
Μοσχάκος Μοσχάκου
Μοσχανδρέας Μοσχανδρέου
Μοσχανδρέου Μοσχανδρέου
Μοσχαντώνης Μοσχαντώνη
Μοσχαπιδάκης Μοσχαπιδάκη
Μοσχάρας Μοσχάρας
Μόσχας Μόσχας
Μοσχάτος Μοσχάτου
Μόσχης Μόσχη
Μοσχίδης Μοσχίδη ή Μοσχίδου
Μοσχογιαννάκης Μοσχογιαννάκη
Μοσχογιάννης Μοσχογιάννη
Μοσχογιαννίδης Μοσχογιαννίδη η Μοχογιαννίδου
Μοσχοδήμος Μοσχοδήμου
Μόσχογλου Μόσχογλου
Μοσχοίδης Μοσχοίδου
Μοσχοϊδόπουλος Μοσχοϊδοπούλου
Μοσχοϊτόπουλος Μοσχοϊτοπούλου
Μοσχολάκης Μοσχολάκη
Μοσχολέας Μοσχολέα
Μοσχολιδάκης Μοσχολιδάκη
Μοσχολίδης Μοσχολίδη ή Μοσχολίδου
Μοσχολιός Μοσχολιού
Μοσχονάκης Μοσχονάκης
Μοσχονάς Μοσχονά
Μοσχονής Μοσχονής
Μοσχονησιώτης Μοσχονησιώτη
Μοσχόμαγκας Μοσχόμαγκα
Μοσχονήσιος Μοσχονησίου
Μοσχονίδης Μοσχονίδη ή Μοσχονίδου
Μοσχονικολάκης Μοσχονικολάκη
Μοσχοπάνος Μοσχοπάνου
Μοσχοπουλίδης Μοσχοπουλίδη ή Μοσχοπουλίδου
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Μοσχούλας Μοσχούλα
Μόσχος Μόσχου
Μοσχούδης Μοσχούδη
Μοσχούλιας Μοσχούλια
Μοσχούς Μοσχού

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Μοσχονήσια Τουρκίας