Νέαρχος

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Νιάρχος
Νιάρχω

Ετυμολογία

νέος + άρχω (νέος αρχηγός ή αρχηγός νεαρών ατόμων)

Εορτασμός

22 Απριλίου († Νεάρχου μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αγάθαρχος
Αγαθαρχίδης
Ανάξαρχος
Αρίσταρχος
Αρχέλαος
Αρχίδαμος
Αρχίλοχος
Αρχιμήδης
Αρχοντίων, Αρχοντία
Ειρήναρχος
Έξαρχος
Κλέαρχος
Μνήσαρχος
Νεοκλής, Νεόκλεια
Νεονέλης
Νεονίλλα
Νεοπτόλεμος
Νεόφυτος, Νεοφύτα
Νέων
Πατριάρχης
Πλούταρχος
Ταξιάρχης, Ταξιαρχία
Τίμαρχος

Ομόρριζα Επώνυμα

Νεαρχάκος Νεαρχάκου
Νέαρχος Νεάρχου
Νεάρχου Νεάρχου
Νιαρχάκος Νιαρχάκου
Νιάρχος Νιάρχου

Διασημότητες