Νέων

Ετυμολογία

Από τη λέξη νέος.

Εορτασμός

30 Οκτωβρίου († Νέωνος μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Άλλες Γλώσσες

Αγγλικά Νίον (Neon)

Ομόρριζα Ονόματα

Νέαρχος
Νεοκλής, Νεόκλεια
Νεονέλης
Νεονίλλα
Νεοπτόλεμος
Νεόφυτος, Νεοφύτα

Ομόρριζα Επώνυμα

Νεονάκης Νεονάκη
Νεώνης Νεώνη